AKTIVAIT KOT ®

AKTIVAIT KOT ® pomaga ograniczać zmiany w mózgu oraz spadek aktywności związanej ze starzeniem się zwierząt.

Z wiekiem mózg kota ulega uszkodzeniu na skutek szkodliwego działania wolnych rodników. Może to powodować biologiczne i fizyczne uszkodzenia tkanki mózgowej, które często prowadzą do zmiany w zachowaniu zwierząt.

Objawy wskazujące na pogorszenie się sprawności układu nerwowego:
– dezorientacja,
– niewłaściwa wokalizacja,
– utrata zdolności załatwiania się do kuwety,
– nieregularny sen oraz zmniejszone lub zmienione interakcje.

Polepszenie standardów życia zwierząt (wzrost świadomości właścicieli, lepsze żywienie, profesjonalna opieka weterynaryjna) zaczęto obserwować proces starzenia się populacji psów i kotów. Jego konsekwencją, podobnie jak w przypadku ludzi, może być wzrost zapadalności na choroby związane z wiekiem. Do takich chorób należą między innymi: choroby nerek, serca czy mózgu. Te ostatnie schorzenia są najczęściej obserwowane u kotów w podeszłym wieku.

W Polsce populację kotów w wieku starczym szacuje się na 2 miliony, a stopień występowania zaburzeń jest porównywalny do częstotliwości jego występowania u psów. Badania dowodzą, że 28% kotów w wieku 11-14 lat wykazuje objawy zaburzeń behawioralnych, podczas gdy u kotów w wieku ponad 15 lat częstotliwość ich występowania wzrasta do 50%.

Do nabycia we wszystkich renomowanych praktykach weterynaryjnych. By uzyskać więcej informacji, porozmawiaj ze swoim lekarzem weterynarii lub skontaktuj się z nami pod nr 618 100 600