Warsztaty ortopedyczne w Łodzi – 17.06.2017

W dniu 17.06.2017 roku w Łodzi odbyło się Seminarium „Niedowład i bezwład kończyn miednicznych, czyli praktyczne warsztaty z diagnostyki i leczenia mielopatii piersiowo-lędźwiowego odcinka kręgosłupa u psów”.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie!
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę organizatora – lek. wet. Jacka Szulca oraz prowadzącego panel wykładowy dr n. wet. Piotra Trębacza.